Doorlichtingsverslag

Alle scholen van de scholengemeenschap Haacht werden in het schooljaar 2014-2015 doorgelicht door een inspectieteam.

Het inspectieverslag van onze school is op onze site raadpleegbaar.

Wij kunnen melden dat wij als directie enorm fier zijn op de resultaten van deze doorlichting.

 

Proficiat voor onze personeelsleden en leerlingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot dit positief advies van de inspectie.

Mocht je hierover nog verdere vragen hebben, dan kan je steeds terecht bij de directie.