Schoolreglement

Wanneer je als nieuwe leerling start op onze school, krijg je het schoolreglement. Elk jaar krijgt het schoolregelment een update. De wijzigingen worden in het begin van het schooljaar besproken met je klassenleraar. Je kan het huidige schoolreglement steeds online raadplegen. Indien gewenst, kunnen we dit ook op papier bezorgen.