Vastenactie 2014-2017

Reeds vele jaren organiseert de werkgroep pastoraal een vastenactie op school met een dubbel doel: enerzijds de leerlingen bewust maken van de NoordZuid ongelijkheid, anderzijds geld inzamelen om een concreet en herkenbaar ‘goed doel’ te ondersteunen. Vorming en actie gaan hand in hand.

Om alle leerlingen, ouders & personeelsleden de kans te geven een vastenactie project aan te brengen, werd aan alle leerlingen en leerkrachten opnieuw de mogelijkheid gegeven zelf projecten voor te stellen. Uit de 7 ingediende projecten werden volgende drie projecten gekozen. Deze projecten willen we gedurende 3 schooljaren financieel steunen en didactisch uitwerken.

E.T.I Bolivia

Een korte naam voor een complex en veelzijdig project, voor en door Bolivianen.

De nadruk ligt er op integratie. Integratie tussen arm en rijk, vrouw en man, jong en oud, mensen en kinderen met en zonder handicap.

ETI omvat talloze bruisende initiatieven voor klein en groot: opleiding in het naaiatelier, opleiding als schrijnwerker, dagelijks een gezonde maaltijd voor alle arbeiders bij ETI, kinderopvang met preventieve gezondheidszorg & huiswerkbegeleiding en ook nog geïntegreerd onderwijs.

Contactpersoon op de school is mevrouw Sophie Puttemans.

Meer info over de organisatie vind je op hun website: http://www.eti.org.bo/

 

Akany Fanantenana

Akany Fanantenana of Centrum van de Hoop in Madagaskar biedt gratis kwaliteitsonderwijs aan arme kinderen van 3 tot 16 jaar.

Door de kinderen uit de sloppenwijken de kans te geven om naar school te gaan, waarden te leren en een diploma te behalen, krijgen de kinderen een eerlijke kans om later een eerlijke betaalde job te vinden.

Meer info over de organisatie vind je op hun website: http://www.akany.be

 

 

Asha Kiran India

Een verderzetting van de missiepost van zuster Pauline Vandevenne (Ursuline) uit Tildonk. Asha Kiran is een shelter voor verwaarloosde en misbruikte meisjes van heel klein tot 17-18 jaar.  Hier vinden de meisjes een warme thuis en krijgen ze een degelijke opleiding zodat ze later een mooie toekomst kunnen uitbouwen.

De contactpersoon op onze school is mevrouw Sara Snyers.