Update

Op het einde van het schooljaar ziet de weekplanning er iets anders uit. De leerlingen van de tweede en derde graad A-stroom hebben examens vanaf 12 juni, de leerlingen van de eerste graad A-stroom vanaf 14 juni. De leerlingen van de B-stroom volgen een volledig aangepast lessenrooster met excursies, bloklessen, stages en projecten.

Vanaf vrijdag 22 juni om 12u zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten evalueren en bespreken dan alle resultaten.

Leerlingen die hun diploma of getuigschrift van de derde graad behalen, worden feestelijk uitgewuifd. Voor alle andere jaren is er oudercontact op donderdag 28 juni. 

De leerlingen mogen hun rapport komen halen op vrijdag 29 juni. 

We wensen al onze leerlingen (en hun ouders) heel veel moed en succes.

 

 

Update archief