Verzorging

Voorstelling studierichting

In deze studierichting ligt de klemtoon op (ped)agogische (opvoedkundige) en huishoudelijke activiteiten alsook op zorg.

In de tweede graad ligt het accent vooral op zelfzorg en zorg in de eigen omgeving terwijl leerlingen in de derde graad leren om totaalzorg toe te dienen aan jonge kinderen en ouderen, met aandacht voor directe en indirecte zorg en relatiezorg.

Vanaf het vijfde jaar ga je zelfstandig een aantal weken op stage: afwisselend in een kinderdagverblijf en in een woon- en zorgcentrum; in het zesde jaar voegen we daar een stage thuiszorg en gezinsopvang aan toe.

Wat na je studies?

Na je zesde jaar van de opleiding ontvang je een getuigschrift.

Na je zevende jaar Kinderzorg ontvang je een diploma secundair onderwijs. Je kan dan aan de slag in kinderdagverblijven, in buitenschoolse opvang, ...

Na je zevende jaar Thuis- en Bejaardenzorg ontvang je eveneens een diploma secundair onderwijs, en het ‘attest zorgkundige’. Je kan dan aan de slag in een woon- en zorgcentrum, in de thuiszorg, …

Na een zevende jaar kan je ook verder studeren. Vaak gaat het dan om een richting die nauw aansluit bij je opleiding. Tot de mogelijkheden behoren:

 • Verpleegkunde;
 • Opvoeder;
 • Animator;
 • Kleuterleid(st)er

Lessentabel

  3VV 4VV 5VER 6VER 7KIZO 7TBZ
Directe zorg - - 6 6 3 4
Expressie - - - - 2 2
Frans 2 3 1 1 2 2
Gezondheid en welzijn 4 4 - - - -
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Indirecte zorg - - 2 2 1 2
Indirecte zorg (voeding) 5 5 - - - -
Indirecte zorg (zorg voor leefruimte&textiel) 2 2 - - - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 - - - -
Nederlands 3 2 2 2 2 2
Pedagogische activiteiten/zorg 3 3 - - 6 -
Plastische opvoeding 2 2 - - - -
Relatiezorg - - 4 4 - 4
Projecten 2 2        
Seminarie - - 1 1 - -
Stages - - 12 12 12 12
Wiskunde 2 2 - - - -

Is dit iets voor mij?

 • Je steekt graag de handen uit de mouwen. Je hebt een warm hart en bent sociaal voelend;
 • Je voelt je opperbest wanneer je een bejaarde mag helpen of met kinderen kan omgaan;
 • Je wil je graag inzetten om je sociale vaardigheden bij te schaven, om correcte vaktaal te gebruiken en om verantwoordelijkheid te dragen voor mensen;
 • Je kan zelfstandig werken.

De sterke kanten van de richting

 • Degelijke voorbereiding op beroepen in de kinder-, bejaarden- en thuiszorg;
 • Een sterk accent op groeien door zelfreflectie;
 • Een afwisseling van lesweken en blokstages in woon- en zorgcentra en kinderdagverblijven;
 • Sterk uitgebouwde stagebegeleiding door leerkrachten en mentoren op de werkvloer;
 • Je groeit stap voor stap naar een verzorgende die prima zelfstandig én in team kan werken.