Sociaal-Technische Wetenschappen

Voorstelling studierichting

De studierichting heeft drie klemtonen: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten.

Natuurwetenschappen omvat theorie met toepassing. De leerlingen krijgen een basis van chemie, biologie en fysica. Thema’s zoals de zintuigen, krachten, warmte, erfelijkheid … komen aan bod.

In sociale wetenschappen ontdekken de leerlingen wie ze zijn in verhouding tot de medemens. We behandelen thema’s zoals identiteit, intelligentie, discriminatie …

Bij integrale opdrachten staan competenties (vaardigheden) in plaats van kennis centraal. Doorheen projecten groeien de leerlingen in analyseren, organiseren, presenteren en reflecteren. Mogelijke projecten zijn ‘Gek of Geniaal’, ‘Verslaafd’, ‘De Educatieve Koffer’ …

Wat na je studies?

STW is een richting die de leerlingen voorbereidt op een professionele bachelor. Veel gekozen richtingen zijn:

 • sociale sector: orthopedagogie, sociale hogeschool, gezinswetenschappen …
 • lerarenopleiding: kleuter-, lager en secundair onderwijs
 • gezondheidszorg: verpleegkunde, voedings- en dieetleer, ergotherapie, …
 • uniformberoepen: politie

Ook een Se-n-se (7de jaar TSO) behoort tot de mogelijkheden.

Lessentabel

  3STW 4STW 5STW 6STW
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Informatica 1 1 - -
Integrale opdrachten 6 6 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 4 4 4 4
Nederlands 4 4 4 4
Sociale wetenschappen 3 3 4 4
Wiskunde 3 3 3 3

Is dit iets voor mij?

 • Je bent sociaal bewogen;
 • Je hebt een gezonde interesse in natuurwetenschappen;
 • Je bent een organisator (iets plannen, iets organiseren);
 • Je werkt graag samen;
 • Je werkt theoretisch én praktisch;
 • Je werkt iets mooi uit;
 • Je wil nog veel studiemogelijkheden overhouden na het secundair.

De sterke kanten van de richting

Een team leraren coacht je waardoor 

 • je groeit doorheen zelfreflectie;
 • je vlot leert communiceren;
 • je groeit in plannen en organiseren;
 • je stap voor stap zelfzeker voor een groep leert staan;
 • je teksten analyseert en info bundelt tot een wetenschappelijk werk;
 • je feedback leert geven en concreet iets doet met gekregen feedback.