Economie Talen&Wiskunde

Voorstelling studierichting

Deze studierichting streeft een brede algemene vorming na. In de lessen economie staan we o.a. stil bij theorieën i.v.m. internationale handel, prijsvorming op verschillende marktvormen, inkomensongelijkheid, het bbp. We bekijken ook hoe een onderneming werkt: activiteiten, prijsbepaling, winstberekening, afspraken tussen werknemer en werkgever, loonberekeningen enz.

We besteden ook veel aandacht aan talen en wiskunde. Bij het leerplan wiskunde in de tweede graad heeft onze school gekozen voor de leerweg 4 + 1, zodat elke doorstroming naar de derde graad nog mogelijk is.

Ben je goed in moderne talen (Frans, Engels, Duits en Spaans) en hou je van communiceren? Dan kan je in de derde graad opteren voor de richting economie-talen.

Heb je een goede basis gelegd voor wiskunde? Dan kan je je studie in de derde graad verderzetten in de richting economie-wiskunde.

Wat na je studies?

Dankzij je verworven brede basiskennis heb je nog ruime keuzemogelijkheden. Hieronder een greep uit mogelijke studierichtingen in het academisch en hoger professioneel onderwijs.

Academisch:

 • Handelswetenschappen;
 • (Toegepaste) economische wetenschappen;
 • Handelsingenieur;
 • Rechten;
 • Politieke en sociale wetenschappen;
 • Taal- en letterkunde;

Hoger professioneel

 • Bedrijfsmanagement;
 • Communicatiemanagement;
 • Office management;
 • Leraar secundair onderwijs;
 • Toerisme en recreatiemanagement;
 • Accountancy-Fiscaliteit;

Lessentabel

  3EC 4EC 5ECT 6ECT 5ECW 6ECW
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 - - 1 1
Chemie 1 1 - - 1 1
Duits - 1 3 3 - -
Economie 4 4 4 4 4 4
Engels 3 2 3 3 3 3
Esthetica - - 1 1 1 1
Frans 4 4 4 4 4 4
Fysica 1 1 - - 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 - - - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding - 1 - - - -
Natuurwetenschappen - - 2 2 - -
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Plastische opvoeding 1 - - - - -
Spaans - - 1 1 - -
Wiskunde 4+1 4+1 3 3 6 6

Is dit iets voor mij?

 • Je bent analytisch ingesteld;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je hebt aanleg voor talen en cijfers;
 • Je toont interesse in de (economische) actualiteit.

De sterke kanten van de richting

 • Aandacht voor theorie en praktijk (bedrijfsbezoeken en projecten);
 • Zelfstandig werk (onderzoeksopdrachten) bereidt je voor op hoger onderwijs;
 • Je bouwt een stevige, algemene vorming op;
 • Kleine klasgroepen en lage drempel om studieproblemen snel aan te kaarten.