1e jaar A

Voorstelling studierichting

In het eerste leerjaar A krijgen de leerlingen 32 lestijden per week.
27 uur zijn volledig gemeenschappelijk. 
Daarnaast mag jij ook al vakken kiezen!

Je kan kiezen uit de volgende lessenroosters. 

  • Eerste leerjaar A met Latijn
  • Eerste leerjaar A met communicatievaardigheden
  • Eerste leerjaar A met handel
  • Eerste leerjaar A met sociale en technische vorming (STV) 

Computervaardigheden en gebruik van internet (ICT) worden toegepast in de meeste vakken.

Latijn

Leerlingen die Latijn studeren, leren een aantal belangrijke vaardigheden aan: analyseren, geheugentraining, vreemde teksten verstaan en gestructureerd werken. Je breidt je woordenschat uit en je bent in staat authentieke teksten te lezen. Je krijgt een dieper inzicht in de bouw van zinnen.

Je leert Latijn passief aan. Dit betekent dat je de taal niet leert spreken of schrijven, maar ze wel grondig leert verstaan.

Dankzij je verworven taalkennis is je studie van Latijn een ideale springplank om andere moderne talen te leren!

Hoewel de nadruk van de lessen op de taal ligt, hebben we ook oog voor de Romeinse cultuur. Je ontdekt waar de taal vandaan komt en je maakt kennis met de Romeinen. Je mag ook al proeven van het Griekse alfabet.

De leerlingen die de optie Latijn kiezen, krijgen 1 uur wiskunde en 1 uur Frans minder dan in de opties handel, communicatievaardigheden of STV. Toch zien zij dezelfde leerstof. Het tempo om de leerstof te verwerken ligt hoger.

Handel

In het vak handel volgen we een heel schooljaar de handelsactiviteiten van een gezin:

  • waar kopen we producten?
  • worden we beïnvloed door reclame?
  • wanneer krijgen we korting en hoeveel?
  • hoe betalen we?
  • wat staat er allemaal op een factuur?

Met ICT-opdrachten kunnen de leerlingen ook regelmatig zelf dingen ontdekken.

Wat na je studies?

De lessentabel en de cursussen van de keuzevakken in het eerste jaar A zijn zo georganiseerd dat in het tweede jaar alle keuzes voor jou nog open liggen. Als je dus slaagt in het eerste jaar A, kan je ook alle opties van het tweede jaar aanvatten. 

Alleen voor Latijn in het tweede jaar moet je ook geslaagd zijn in het eerste jaar Latijn.

Lessentabel

  1A-LAT 1A-COM 1A-HAN 1A-STV
Aardrijkskunde 2 2 2 2
Frans 4 5 5 5
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Klasuur 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 5 5 5 5
Plastische opvoeding 2 2 2 2
Techniek 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 5 5
Keuzevakken        
Klassieke studiën (Latijn) 4      
Communicatievaardigheden   2    
Handel     2  
Sociale en technische vorming       2

Communicatie

In de cursus communicatievaardigheden bouwen we de leerstof op aan de hand van doe-opdrachten: voorbeelden, spelletjes enz.

In het begin van het schooljaar krijg je inzicht in wat communicatie is: hoe beïnvloeden o.a. zender, boodschap, ontvanger, ruis … de communicatie?

Om efficiënt te kunnen communiceren, leer je wat intrapersoonlijke communicatie is: je leert trucjes om inzicht te krijgen in je eigen gedachten en gevoelens.

Daarna kom je bij interpersoonlijke communicatie. Hier leer je met elkaar spreken: twee per twee of in kleine groep.

Ook het digitale aspect komt aan bod: hoe kun je veilig surfen, e-mailen, chatten? Welke digitale wegen zijn er allemaal?

Tot slot leer je presenteren als een echte professional! We gebruiken hiervoor PowerPoint. 

STV

Ben je sociaal en ga je graag om met mensen?

Heb je aanleg en belangstelling voor voeding en gezondheid?

Spreekt actief leren, creatief handelen en technisch denken je aan?

 

Dan is de cursus sociaal technische vorming misschien iets voor jou.

Je werkt steeds themagericht. Je leert o.a. op een eenvoudige wijze de technische vaardigheden van voedselbehandeling en materialen. Werkfiches (bijvoorbeeld receptuur) helpen je bij een degelijke uitvoering.

Voor al je realisaties werk je met een helder stappenplan zodat de stappen van het technologisch proces duidelijk zijn. Ook de criteria voor kwaliteitszorg verlies je daardoor nooit uit het oog.