Week tegen pesten

Wij doen mee aan de week tegen pesten!

Onze school onderneemt heel wat acties om pesten te voorkomen, en indien nodig te verhelpen.

Tijdens de week tegen pesten besteden we extra aandacht aan dit thema via allerhande acties zoals een vormingsavond, workshops, educatieve lessenpakketten, … Zo willen we onze leerlingen meer bewust maken van wat cyberpestgedrag is en hen laten reflecteren over hun eigen gedrag tegenover anderen, zowel online als offline.

 

 

Volg onze activiteiten via onze Facebookpagina.

Update archief