2e jaar A

logo_SAT.jpg

Het tweede leerjaar A bestaat uit 27 uren algemene vorming. Naast die vakken kiest de leerling voor een optie:

  • Latijn (voorkennis uit het eerste jaar vereist)

  • Moderne wetenschappen

  • Handel

  • Sociale en technische vorming

Het tweede jaar volgt nog het oude lesprogramma vóór de modernisering. 

Lessentabel

Studiedomein

EERSTE GRAAD

Wat na de eerste graad?

Als je slaagt in het tweede jaar A, dan is er voor jou in het derde jaar een waaier aan mogelijkheden.

De optie STV bereidt je bijvoorbeeld ideaal voor op de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen in de tweede graad. De optie handel is dan weer een ideale voorbereiding naar de riching Business Education (handel). Maar welke optie je ook volgde, je kan elke studierichting in de tweede graad (ASO, TSO, BSO) aanvatten. Aan jou de keuze! Alleen voor Latijn in de tweede graad moet je ook geslaagd zijn voor Latijn in de eerste graad.

Latijn

Leerlingen die Latijn studeren, leren een aantal belangrijke vaardigheden aan: analyseren, geheugentraining, vreemde teksten verstaan en gestructureerd werken. Je breidt je woordenschat uit en je bent in staat authentieke teksten te lezen. Je krijgt een dieper inzicht in de bouw van zinnen.

Je leert Latijn passief aan. Dit betekent dat je de taal niet leert spreken of schrijven, maar ze wel grondig leert verstaan.

Dankzij je verworven taalkennis is je studie van Latijn een ideale springplank om andere moderne talen te leren!

Hoewel de nadruk van de lessen op de taal ligt, hebben we ook oog voor de Romeinse cultuur. Je ontdekt waar de taal vandaan komt en je maakt kennis met de Romeinen. Je mag ook al proeven van het Griekse alfabet.

Moderne Wetenschappen

Naast de algemene vorming volg je de vakken WW (wetenschappelijk werk) 3 uur en SEI (sociale en economische initiatie) 2 uur. 

In het vak WW ga je in kleine groepjes onderzoeksvragen bestuderen: via experimenten uit de fysica, biologie en chemie bestudeer je de wereld rondom jou. Je leert proeven uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en verwerken. Uit die resultaten haalt een wetenschapper besluiten. Ook vaardigheden als je conclusies (durven) verwoorden en verdedigen voor de klas, afspraken maken in groep, samenwerken, kritisch en onpartijdig zijn, efficiënt, stipt en nauwkeurig werken ... worden ingeoefend. Zo ga je stilaan op een wetenschappelijke manier leren werken.

Het vak SEI biedt een eerste kennismaking met economie en sociale wetenschappen. We bestuderen economische onderwerpen zoals het koopgedrag van jongeren, reclame, vraag en aanbod, betaalmiddelen…  Sociale onderwerpen handelen over soorten gezinnen, functies binnen het gezin, participatie op school, in België en in Europa.

Handel

Naast de algemene vorming volg je de vakken handel 3 uur en computervaardigheden 2 uur.

In het vak handel volgen we een heel schooljaar de activiteiten van een spilbedrijf. We bestuderen de organisatie van de handel, berekenen de winst, bespreken het koopproces en berekenen facturen. We voeren ook verkoopgesprekken. We bekijken de verschillende mogelijkheden om te betalen en bestuderen de organisatie en inrichting van een bedrijf.

Na een schooljaar computervaardigheden kent de pc voor jou geen geheimen meer. Naast netwerk- en e-mailbeheer, leer je werken met het programma Word. Ook zal je over het klavier moeiteloos met al je vingers bewegen. We oefenen dit met een handdoek op de vingers, dus zelfs hier is er geen sprake van spieken ;).

Sociaal Technische Vaardigheden

Tijdens de cursus sociale en technische vorming besteed je aandacht aan zowel sociale vaardigheden (respectvol omgaan met elkaar, samenwerken, luisteren naar elkaar en behulpzaam zijn), als aan technische vaardigheden (ergonomisch, hygiënisch, milieubewust, veilig en methodisch handelen).

We bestuderen verschillende thema’s zoals lengte, tijd, veilig en milieubewust omgaan met elektriciteit,…. Deze thema's worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd: van wetenschappelijke vaststellingen tot persoonlijke ervaringen uit jullie dagelijks leven.

Tijdens de praktijkmomenten kan je kennis maken met verschillende technieken omtrent het bereiden van voedsel en verschillende materialen. Voor al je realisaties werk je met een helder stappenplan zodat de stappen van het technologisch proces duidelijk zijn. Ook de criteria voor kwaliteitszorg verlies je daardoor nooit uit het oog.

016 60 19 50

Kruineikestraat 5
3150 Tildonk
België

  • Facebook