top of page

Aanloopleren en heropstart leerlingen

Door de huidige crisismaatregelen verlopen de meeste lessen thuis. Via onze "Wij Leren Thuis" aanpak, krijgen alle leerlingen maandagochtend een weekplanning met de taken en lessen voor de komende week. Dit blijft zo behouden tot het einde van het schooljaar. Uitgebreide communicatie naar leerlingen en ouders, gebeurt via Smartschool.

De laatstejaars keerden op 15 mei al terug naar gekende oorden en ook de tweede en vierdejaars konden we intussen weer verwelkomen. Hieronder een overzicht met hun lesdagen.

6de en 7e jaars: 15 mei, 20 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni en 18 juni

4e jaars: 3 juni, 10 juni en 17 juni

2e jaars: 8 juni, 15 juni en 22 juni

De leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar worden nog één halve dag op school verwacht.
5e jaars: vrijdag 19 juni
3e jaars: dinsdag 23 juni
1e jaars: woensdag 24 juni

bottom of page