top of page
7.png

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN  (D)

* Deze studierichting wordt in 2023-2024 enkel aangeboden in het vierde jaar.

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

In de derde graad maak je een keuze tussen Economie-moderne talen of Economie-wiskunde.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

 

Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie

 • Aspecten van bedrijfswetenschappen: accounting, kennismaking met vennootschapsrecht

 • Cesuurdoelen voor wiskunde

 • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELDE STUDIEDOMEIN

WAT NA JE STUDIES?

LESSENTABEL

Dankzij je verworven brede basiskennis heb je nog ruime keuzemogelijkheden. Eigen aan een richting met doorstroomprofiel is dat ze geen impact heeft op de eigenlijke studiekeuze die leerlingen uiteindelijk zullen maken. Alle mogelijkheden liggen dus nog voor je open.

Hieronder een greep uit mogelijke opleidingen na de derde graad:

Academische opleiding aan een universiteit:

 • Handelswetenschappen

 • (Toegepaste) Economische Wetenschappen

 • Handelsingenieur

 • Rechten

 • Politieke en Sociale Wetenschappen

 • Taal- en Letterkunde

Professionele opleiding aan een hogeschool:

 • Bedrijfsmanagement

 • Communicatiemanagement

 • Office Management

 • Leraar secundair onderwijs

 • Toerisme en Recreatiemanagement

 • Accountancy-Fiscaliteit

bottom of page