logo_SAT.jpg

Office Management & Talen

In Office Management & Talen krijg je de kans om het bedrijfsleven in zijn vele facetten te ontdekken.

Enerzijds bieden we een opleiding aan waarin computervaardigheden diepgaand ontwikkeld worden. Anderzijds trainen we communicatieve vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge presentatietechnieken in (vreemde) talen.

In de derde graad krijgen de leerlingen via een brede waaier aan motiverende vakoverschrijdende projecten een diepgaande voeling met het bedrijfsleven. Het leerproces staat steeds centraal.
Naast al deze projecten lopen de zesdejaars twee weken stage. Dit stagebedrijf is het onderwerp van de geïntegreerde proef. 

Lessentabel

Studiedomein

TAAL &
CULTUUR

Is dit iets voor mij?

 • De bedrijfswereld boeit je in al haar aspecten: administratief, technisch maar ook menselijk en communicatief.

 • Je kan op een vindingrijke manier gestalte geven aan de vakoverschrijdende projecten.

 • Je werkt ordelijk en nauwkeurig.

 • Je wil grondig en energiek met taal omgaan.

 • Computertoepassingen interesseren je en pas je toe op een veelzijdige manier?

 • Je legt vlot contacten en je durft presenteren. 

Andere studierichtingen in hetzelfde domein

/

Wat na je studies?

Leerlingen die afstuderen in de richting Office Management & Talen zijn perfect voorbereid op een Bachelor-opleiding. Vaak betreft het een richting die nauw aansluit bij hun opleiding, zoals Office Management, Communicatiemanagement, Toerisme, Journalistiek, Media ...
Uiteraard kan een andere professionele bachelor ook.

U

H

A


voorbereiding op een professionele bachelor aan een hogeschool

Sterke kanten van de richting

Je krijgt de kans om je communicatieve- en computervaardigheden te ontwikkelen via uitdagende lessen en toegepaste opdrachten. Hieronder een greep uit het aanbod:


2e graad

 • Toegepaste informatica: tekstverwerking, goochelen met formules in het rekenblad, ontwerpen van flitsende presentaties met multimediamateriaal, ondervragingstechnieken op databanken …  Het groeiproces naar autonomie bij het computergebruik staat centraal.

 • Je bekwaamt je in de bedrijfseconomie.

 • Duits, Frans, Engels en Nederlands: het uitgebreide urenpakket biedt leerlingen de ruimte om – ook via zelfstandig werk op de computer - hun taalvaardigheid grondig te ontwikkelen.

 • Je maakt kennis met zakelijke communicatie in (vreemde) talen.

 • Er staan verschillende bedrijfsbezoeken op je programma.


3e graad

 • office management - zakelijke communicatie Nederlands: vergaderen, klanten onthalen, correspondentie, solliciteren …;

 • Duits, Frans, Engels: de leerlingen kunnen hun talige competenties verder aanscherpen en verwerven de finesses van de zakelijke communicatie in elk taalvak;

 • bedrijfsstage van twee weken;

 • taaluitwisselingsproject met een Franstalige school;

 • organiseren van de schoolquiz;

 • op touw zetten van het SOHO-praatcafé;

 • geïntegreerde proef.

016 60 19 50

Kruineikestraat 5
3150 Tildonk
België

 • Facebook
 • Instagram