top of page

VERZORGING

In deze studierichting ligt de klemtoon op (ped)agogische (opvoedkundige) en huishoudelijke activiteiten en ook op zorg.

In de tweede graad lag het accent vooral op zelfzorg en zorg in de eigen omgeving terwijl leerlingen in de derde graad leren om totaalzorg toe te dienen aan jonge kinderen en ouderen, met aandacht voor directe en indirecte zorg en relatiezorg.

Vanaf het vijfde jaar ga je zelfstandig een aantal weken op stage: afwisselend in een kinderdagverblijf en in een woon- en zorgcentrum.

LESSENTABEL

STUDIEDOMEIN

_DSC0367.jpg

MAATSCHAPPIJ &
WELZIJN

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELDE DOMEIN

WAT NA JE STUDIE?

Na je zesde jaar van de opleiding ontvang je een getuigschrift.

Na je zevende jaar Kinderzorg ontvang je een diploma secundair onderwijs. Je kan dan aan de slag in kinderdagverblijven, in buitenschoolse opvang ...

Na je zevende jaar Thuis- en Bejaardenzorg ontvang je eveneens een diploma secundair onderwijs, en het ‘attest zorgkundige’. Je kan dan aan de slag in een woon- en zorgcentrum, in de thuiszorg, …

Na een zevende jaar kan je ook verder studeren. Vaak gaat het dan om een richting die nauw aansluit bij je opleiding.
Tot de mogelijkheden behoren:

 • Verpleegkunde

 • Opvoeder

 • Animator

 • Kleuterleid(st)er

U

H

A

voorbereiding op de arbeidsmarkt

na het zesde jaar kan een zevende specialisatiejaar gevolgd worden  

na een zevende jaar kan men verder studeren in specifieke instellingen (Secundair na Secundair, Graduaat ...)

IS DIT IETS VOOR MIJ?

 • Je steekt graag de handen uit de mouwen. Je hebt een warm hart en bent sociaal voelend.

 • Je voelt je opperbest wanneer je een bejaarde mag helpen of met kinderen kan omgaan.

 • Je wil je graag inzetten om je sociale vaardigheden bij te schaven, om correcte vaktaal te gebruiken en om verantwoordelijkheid te dragen voor mensen.

 • Je kan zelfstandig werken.

STERKE KANTEN VAN DE RICHTING

 • Degelijke voorbereiding op beroepen in de kinder-, bejaarden- en thuiszorg;

 • Een sterk accent op groeien door zelfreflectie;

 • Een afwisseling van lesweken en blokstages in woon- en zorgcentra en kinderdagverblijven;

 • Sterk uitgebouwde stagebegeleiding door leerkrachten en mentoren op de werkvloer;

 • Je groeit stap voor stap naar een verzorgende die prima zelfstandig én in team kan werken.

bottom of page