top of page
WebsiteBannerFoto (5).png

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (D)
3e graad

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen

IS DIT IETS VOOR MIJ?

 • Je wil de economie als verband tussen ondernemingen, gezinnen, overheid, financiële instellingen en het buitenland wetenschappelijk bestuderen en begrijpen.

 • Je hebt een oog voor cijfers en zin om aan de hand van wiskunde micro- en macro-economische problemen op te lossen.

 • Je hebt interesse in ondernemen en wil bijleren hoe een onderneming succesvol kan worden.

 • Je wil je communicatieve en ICT-vaardigheden aanscherpen.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten

 • Aspecten van financiering

 • Accounting en analyse van de jaarrekening

 • Kostprijsberekening

 • Aspecten van sociaal en fiscaal recht

 • Andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management

 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek

 • Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer

 • Extra aandacht voor moderne vreemde talen

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

LESSENTABEL*
*Onder voorbehoud van kleine wijzigingen

WAT NA JE STUDIE?

Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied: een bedrijfsgerichte of commerciële opleiding is de meest logische stap.

Hieronder een greep uit mogelijke opleidingen na de derde graad:

Academische opleiding

 • Handelswetenschappen 

 • Sociaal-Economische Wetenschappen

​Professionele bacheloropleiding

 • Bedrijfsmanagement

 • Communicatiemanagement

 • Office Management

 • Educatieve opleidingen

 • Toerisme en Recreatiemanagement

 • Accountancy-Fiscaliteit

bottom of page