logo_SAT.jpg

ONZE SCHOOL

Missie en Visie

Sint-Angela engageert zich om elke leerling te vormen aansluitend bij ieders eigenheid. Vanuit een katholieke inspiratie biedt de school een brede vorming. Zo kan elke leerling zichzelf zijn en zichzelf ontdekken. In een sfeer van verbondenheid en door structuur te bieden, werken we samen zodat elke leerling zijn grenzen kan verleggen. 

Wie is wie?

De makkelijke bereikbaarheid van zowel directie, zorgteam, kader, leerkrachten als secretariaatsmedewerkers is één van de troeven van onze school.

Doorlichting

De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs licht elk schooljaar een aantal erkende scholen door in Vlaanderen en in Brussel. Zij onderzoeken de school op 4 gebieden: kwaliteitsontwikkeling, één of meerdere kwaliteitsgebieden, onderwijsleerpraktijk en bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

In het schooljaar 2014-2015 werden alle scholen van de scholengemeenschap doorgelicht door een inspectieteam. In 2018-2019 gebeurde dat opnieuw volgens een nieuwe methode voor onze school. De inspectieverslagen van alle scholen zijn openbaar. 

Schoolraad

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid.

Schoolraad

Schoolbestuur KODiD

Sint-Angela Tildonk is een onderdeel van de vzw Katholiek Onderwijs Dijle en Demer, kortweg KODiD. Dit is de overkoepelende vzw van 16 scholen uit de regio. KODiD omvat 2 secundaire scholen, een internaat,
13 basisscholen en een school voor buitengewoon onderwijs. 

016 60 19 50

Kruineikestraat 5
3150 Tildonk
België

  • Facebook
  • Instagram