top of page
13.png

Missie

Sint-Angela engageert zich om elke leerling te vormen aansluitend bij ieders eigenheid. Vanuit een katholieke inspiratie biedt de school een brede vorming. Zo kan elke leerling zichzelf zijn en zichzelf ontdekken. In een sfeer van verbondenheid en door structuur te bieden, werken we samen zodat elke leerling zijn grenzen kan verleggen. 

SAT_5pijlers.jpg

Visie

SINT-ANGELA VERTREKT VANUIT DE EIGENHEID VAN DE LEERLING

Ons uitgangspunt is dat elke leerling eigen mogelijkheden heeft, die de moeite waard zijn om te ontdekken. Elke leerling is een waardevolle mens, bijzonder en uniek. Daarom zijn we betrokken op onze leerlingen, zoeken we verbondenheid en leren we hen echt kennen. We bouwen op ieders mogelijkheden voort, zodat de leerling zich optimaal kan ontplooien. Op onze school mogen leerlingen zichzelf ontdekken en zichzelf zijn.

SINT-ANGELA GEEFT EEN BREDE VORMING

Kennis, vaardigheden en attitudes komen evenwichtig aan bod. In de veilige context die onze school biedt, mogen leerlingen zich oefenen in de kennis en competenties die ze in de samenleving nodig hebben. Zowel in lessen, projecten als diverse activiteiten ontdekken leerlingen hun talenten en verleggen ze hun grenzen. Ze leren daarbij een kritische houding aan te nemen waarin zelfreflectie, het maken van autonome keuzes en het opnemen van verantwoordelijkheid een sleutelrol spelen. Ons doel is het ontwikkelen van een positief maar realistisch zelfbeeld.

SINT-ANGELA VERBINDT EN BIEDT STRUCTUUR

Samenleven en samenwerken kan alleen met duidelijke en verbindende afspraken. We bieden een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Dat betekent dat er op onze school naar een evenwicht gezocht wordt tussen structuur enerzijds en verbondenheid anderzijds. Leren omgaan met grenzen en regels hoort er onlosmakelijk bij. Leerlingen mogen daarom ook fouten maken. De school begeleidt leerlingen om na het vallen opnieuw op te staan, de verbondenheid te herstellen en het beter te doen. Zo groeien leerlingen in het leren omgaan met zichzelf en met de anderen.

SINT-ANGELA INSPIREERT

Onze school draagt de waarden van het katholieke geloof uit. In het leven op onze school staan zorgzaamheid en respect, gelijkwaardigheid en elkaar een tweede kans geven centraal. Daarnaast moedigen we de leerlingen en het schoolteam aan om met een open blik na te gaan wat ze uit het katholieke geloof kunnen leren als mens. We bieden elke leerling en elk personeelslid de ruimte om een persoonlijk mens-, wereld- en godsbeeld te vormen. Zo kunnen ze, vanuit deze levenshouding, zin geven aan hun eigen leven en dat van anderen.

SINT-ANGELA MOEDIGT SAMEN WERKEN AAN

In het belang van de leerlingen vormen de leerkrachten en de directie een team waarin overleg en verbondenheid centraal staan. Dit teamwerk zet aan tot kritisch kijken naar de werking van de school, om ze zo voortdurend te verbeteren. Ook van de leerlingen verwachten we dat ze zich willen verbinden met elkaar en met de school. Daarom werken we aan een correcte omgang met elkaar. Via een open communicatie tijdens het schooljaar streeft de school naar dialoog met ouders of voogd. Door middel van oplossingsgericht samen denken wordt de individuele leerling gesteund. Bovendien kunnen ouders die geloven in de kracht van de school hun bijdrage leveren aan de uitbouw van onze missie en visie.

bottom of page