top of page
19.png

SCHOOLRAAD

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school, enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 4 geledingen:

  • de ouders;

  • de leerkrachten;

  • de leerlingen;

  • de lokale gemeenschap.

 

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen. De verslagen en adviezen van onze schoolraad zijn te lezen via deze website.

bottom of page