top of page
30.png

ORGANISATIE EN LOGISTIEK (A)
2e graad

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

De leerlingen Organisatie en logistiek zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat om concrete uitdagingen aan te pakken.

 

De leerlingen verdiepen zich in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Ze communiceren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Ze zetten doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten binnen de organisatie en logistiek.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

  • Uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen

  • Administratieve vaardigheden i.f.v. onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning van vergaderingen en events

  • Uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren

  • Communicatieve vaardigheden i.f.v. onthaal en verkoop

  • Frans en Engels

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

LESSENTABEL

WAT NA JE STUDIE?

Wat na je studies?

Deze studierichting bereidt je grondig voor op een job op de arbeidsmarkt. Een logisch vervolg ligt binnen het domein van de studierichting: een bedrijfsgerichte of commerciële job is de meest logische stap. Je kan aan de slag als verkoopmedewerker, administratief medewerker, onthaalmedewerker, commercieel administratief bediende ...

bottom of page