top of page

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

De studierichting heeft drie klemtonen: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten. 

 

Natuurwetenschappen omvat theorie met toepassing. De leerlingen krijgen een basis van chemie, biologie en fysica. Thema’s zoals de zintuigen, krachten, warmte, erfelijkheid … komen aan bod.

 

In sociale wetenschappen ontdekken de leerlingen wie ze zijn in verhouding tot de medemens. We behandelen thema’s zoals identiteit, intelligentie, discriminatie …

 

Bij integrale opdrachten staan competenties (vaardigheden) in plaats van kennis centraal. Doorheen projecten groeien de leerlingen in analyseren, organiseren, presenteren en reflecteren. Mogelijke projecten zijn ‘Gek of Geniaal’, ‘Verslaafd’, ‘De Educatieve Koffer’ …

Naast de richtingsspecifieke vakken biedt de richting STW nog een brede algemene vorming met ruime aandacht voor de talen (9 uren).

LESSENTABEL

STUDIEDOMEIN

_DSC0367.jpg

MAATSCHAPPIJ &
WELZIJN

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELDE DOMEIN

WAT NA JE STUDIE?

STW is een richting die de leerlingen voorbereidt op een studierichting aan een hogeschool. Veel gekozen richtingen zijn:

 • sociale sector: orthopedagogie, sociale hogeschool, gezinswetenschappen …

 • lerarenopleiding: kleuter-, lager en secundair onderwijs

 • gezondheidszorg: verpleegkunde, voedings- en dieetleer, ergotherapie, …

 • uniformberoepen: politie

Ook een graduaatsopleiding of een Se-n-se opleiding behoort tot de mogelijkheden.

U

H

A


voorbereiding op een professionele bachelor aan een hogeschool

IS DIT IETS VOOR MIJ?

 • Je bent sociaal.

 • Je hebt een gezonde interesse in natuurwetenschappen.

 • Je bent een organisator (iets plannen, iets organiseren).

 • Je werkt graag samen.

 • Je werkt theoretisch én praktisch.

 • Je gaat graag creatief aan de slag.

 • Je wil nog veel studiemogelijkheden overhouden na het secundair.

STERKE KANTEN VAN DE RICHTING

Een team leraren coacht je waardoor 

 • je groeit doorheen zelfreflectie;

 • je vlot leert communiceren;

 • je groeit in plannen en organiseren;

 • je stap voor stap zelfzeker voor een groep leert staan;

 • je teksten analyseert en info bundelt tot een wetenschappelijk werk.

bottom of page