Inschrijvingen

Inschrijven in het huidige schooljaar 2020-2021

Voor inschrijvingen in de loop van het schooljaar neem je eerst contact op met de directie van de school. Inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak.

We kijken uit naar je komst!

Infoavond

Omwille van Corona zal de infoavond op onze school anders verlopen dan de voorbije schooljaren.
 

EERSTE GRAAD

MAATSCHAPPIJ  

& WELZIJN

ECONOMIE & ORGANISATIE

TAAL &
CULTUUR

016 60 19 50

Kruineikestraat 5
3150 Tildonk
België

  • Facebook