46.png

Een inschrijving in een nieuwe school brengt een aantal praktische en administratieve verplichtingen met zich mee. We hopen echter in de eerste plaats dat je je snel thuis zal voelen bij ons.

 

Je hoopt terecht te komen in een klas met toffe vrienden en vriendinnen. Je verwacht een stevige aanpak, maar toch veel respect en menselijkheid. Je wilt heel wat interessants bijleren en de fundamenten leggen voor een latere loopbaan. Je wilt groeien en ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen.

 

We willen je kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aanbieden. Wat dit allemaal inhoudt, zal je in de loop van het schooljaar geleidelijk ontdekken. Maar we wensen je eerst nog een heerlijke vakantie toe.

Welkom.png

Voor een soepele afwerking van de administratie vragen we u de volgende gegevens zo snel mogelijk en uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 aan de school te bezorgen:

 

 • het rapport van het schooljaar 2020 – 2021;

 • een kopie van de identiteitskaart – voor leerlingen die nog geen identiteitskaart hebben een kopie van de KIDS ID;

 • eventueel een attest van leerstoornis.

Extra bij inschrijving 1ste jaar:

 

 • het getuigschrift basisonderwijs;

 • eventueel de BaSo-fiche.

 

Van alle documenten mag u ons een kopie of scan via de post of mail aan info@satildonk.be bezorgen. Originele documenten worden eind september aan de leerlingen teruggegeven (behalve het getuigschrift, dat in het dossier van de leerling bewaard wordt).

Mocht u medische, sociale... informatie willen doorgeven, dan kan dit op een vertrouwelijke manier. De adjunct-directeur verwerkt deze gegevens op de meest discrete manier. Hij zal alleen anderen inlichten als de informatie noodzakelijk is om de beste begeleiding te bieden (bijvoorbeeld klassenleraar, zorgcoaches). U mag deze informatie schriftelijk in een gesloten envelop aan de adjunct-directeur bezorgen. Vermeld duidelijk "vertrouwelijke informatie" op de envelop.

 

Medische gegevens kan u begin september via de gezondheidsfiche meedelen. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die regels oplegt waaraan overheden, bedrijven en alle andere organisaties moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Vanaf 25 mei 2018 is deze verordening in werking getreden. Alle documenten hieromtrent voor onze school kan u terugvinden op onze schoolwebsite.

 • Tijdens de tweede helft van augustus krijgt elke ingeschreven leerling een brief. Hierin vindt u de precieze dagindeling van de eerste schooldagen en concrete informatie.

 

 • De aankoop van schoolbenodigdheden kan best uitgesteld worden tot september. De vakleraren zullen dan specifieke uitleg geven. U krijgt voldoende tijd om het gevraagde aan te schaffen.

 

 • Ook de kledij voor de lessen lichamelijke opvoeding of praktijkvakken wordt besproken tijdens de eerste les.

 

 • Een naam op alle schoolmaterieel helpt ons bij het terugbezorgen van verloren voorwerpen.

 

 • Alleen leerlingen van Tildonk krijgen de toelating om thuis te eten.

 

 • De eerste schooldag krijgt uw dochter/zoon een planningsagenda en de schoolregels. Hierin zal u nog nuttige, aanvullende informatie lezen.

 

 • Op donderdag 9 september 2021 is er een infomoment voor ouders van nieuwe leerlingen. Ook de klassenleraren zullen u toespreken en hun rol toelichten.