top of page
WebsiteBannerFoto (4).png

GEZONDHEIDSZORG (D/A)
3e graad

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie.

Dit wordt aangeleerd met voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert dus vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis als toekomstig verzorgende en zorgkundige zorg te dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en je leert cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven. 

IS DIT IETS VOOR MIJ?

 • Je wil zowel theorie studeren als de leerstof toegepast zien in concrete situaties.

 • Je bent geboeid door volwassenen en ouderen en wil je voor hen inzetten.

 • Je hebt een brede interesse in de gezondheids- en welzijnszorg.

 • Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

 • Je wil de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens

 • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van de volwassene, oudere)

 • Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg

 • Deontologie

 • Vorming tot verzorgende/zorgkundige:

      o basiscompetenties;

      o de gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren vanuit een holistische blik en observaties delen met verantwoordelijken;

      o zorg dragen voor de gezondheidstoestand van cliënten vanuit een integrale benadering;

      o adviseren over en ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL);

      o een professionele communicatie ontwikkelen gericht op de cliënt en zijn omgeving.

 • Artistieke vorming binnen het vak gezondheidszorg

 • Stage

LESSENTABEL*
*Onder voorbehoud van kleine wijzigingen

WAT NA JE STUDIE?

Wil je na deze studierichting aan de slag op de arbeidsmarkt of wil je verder studeren? Gezondheidszorg is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, een 7e jaar, graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen het domein van de studierichting, met name in het studiegebied van psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg en sociale gezondheidswetenschappen. 

Hieronder een greep uit opties na de derde graad:

Professionele bacheloropleidingen

 • Ergotherapie

 • Logopedie en Audiologie

 • Medische beeldvorming

 • Orthopedie

 • Toegepaste Gezondheidswetenschappen

 • Verpleegkunde

 • Voedings- en Dieetkunde

 • Vroedkunde

 • Assistent in de psychologie

 • Educatieve opleiding: leraar secundair, lager- of kleuteronderwijs

Graduaatsopleidingen

 • Verpleegkunde (HBO5)

 • Maatschappelijk werk

 • Orthopedagogie

 • Sociaal-cultureel werk

bottom of page