top of page
WebsiteBannerFoto.png

WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D)
3e graad

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie.

Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader rond sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien tussen de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

 • Je wil de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 • Je bent geboeid door mensen en je wil je voor hen inzetten.

 • Je kan vlot verbanden leggen tussen leerstofonderdelen en logisch redeneren.

 • Je wil weten hoe grote denkers kijken naar de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Toegepaste Sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete thema’s m.b.t. communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht én samenleving inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht.

 • Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt

 • Uitbreiding van biologie: fysiologie en anatomie van de mens

 • Uitbreiding van wiskunde: pakket statistiek

 • Artistieke vorming binnen het vak toegepaste sociale en gedragswetenschappen

 • Natuurwetenschappen: basisvorming uitgebreid met specifieke vorming

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

LESSENTABEL*
*Onder voorbehoud van kleine wijzigingen

WAT NA JE STUDIE?

Dankzij een wetenschappelijke opleiding psychologie, sociologie en filosofie, aangevuld met een goede kennis in de natuurwetenschappen, heb je na de derde graad verschillende keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Een logisch vervolg is een academische of professionele bacheloropleiding binnen het domein van de studierichting, met name in het studiegebied van psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg en sociale gezondheidswetenschappen.

Hieronder een greep uit mogelijke opleidingen na de derde graad:

Academische bacheloropleidingen

 • Psychologische wetenschappen

 • Pedagogische wetenschappen

 • Sociale gezondheidswetenschappen

 • Logopedische en audiologische wetenschappen

 • Milieu- en preventiemanagement

Professionele bacheloropleidingen

 • Orthopedagogiek

 • Sociaal Werk

 • Toegepaste psychologie

 • Educatieve opleiding

 • Voedings- en dieetkunde

 • Medische beeldvorming

 • Biomedische laboratoriumtechnologie

 • Ergotherapie

 • Verpleegkunde

 • Vroedkunde

bottom of page