top of page
WebsiteBannerFoto (1).png

OPVOEDING EN BEGELEIDING (D/A)
3e graad

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving.

Dit wordt aangeleerd met voorbeelden uit de welzijnszorg. Je leert dus vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en je oriënteert je op het begeleiden van mensen met een beperking. 

IS DIT IETS VOOR MIJ?

 • Je wil zowel theorie studeren als de leerstof toegepast zien in concrete situaties.

 • Je bent geboeid door kinderen en wil je voor hen inzetten.

 • Je hebt een brede interesse in de gezondheids- en welzijnszorg.

 • Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

 • Je wil de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van het kind (0 tot 12j)

 • Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek

 • Deontologie

 • Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de kinderopvang 

 • Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: ondersteunen/pedagogisch handelen in de kinderopvang

 • Artistieke vorming binnen het vak opvoeding en begeleiding

 • Extra uur Frans in het vijfde jaar om de leerplandoelen te realiseren en je voor te bereiden op je stages

 • Stage

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

LESSENTABEL*
*Onder voorbehoud van kleine wijzigingen

WAT NA JE STUDIE?

Wil je na deze studierichting aan de slag op de arbeidsmarkt of wil je verder studeren? Opvoeding en begeleiding is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, een 7e jaar, graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen het domein van de studierichting, met name in het studiegebied van psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg en sociale gezondheidswetenschappen. 

Hieronder een greep uit opties na de derde graad:

Professionele bacheloropleidingen

 • Gezinswetenschappen

 • Maatschappelijke veiligheid

 • Orthopedagogie

 • Sociaal werk

 • Sociale readaptatiewetenschappen

 • Toegepaste Psychologie

 • Educatieve opleiding: leraar secundair, lager of kleuteronderwijs

Graduaatsopleidingen

 • Verpleegkunde (HBO5)

 • Maatschappelijk werk

 • Orthopedagogie

 • Sociaal-cultureel werk

bottom of page