top of page
18.png

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (D/A)
2e graad

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In deze studierichting wordt een wetenschappelijk-theoretische basis meegegeven zodat leerlingen gezonde kinderen, jongeren en volwassenen leren ondersteunen, zowel op het vlak van opvoeding en begeleiding als wat betreft hun gezondheid en welzijn.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

Je kiest deze studierichting wanneer je geïnteresseerd bent in de mens, zijn gezondheid en zijn welzijn. Ben je benieuwd naar hoe je peuters – maar ook jijzelf! – nieuwe smaken leert proeven? Vraag je je af hoe lagere schoolkinderen omgaan met pesten en wat een leraar of ouder daaraan kan doen? Vraag je je nog steeds af wat er nog allemaal zal veranderen aan jouw puberlijf en hoe je met die vreemde veranderingen om kunt gaan? Of ben je op zoek naar manieren om je opa fit te houden?  

Je kiest er in deze studierichting voor een antwoord te zoeken op deze en andere vragen over gezonde kinderen, jongeren en volwassenen. Doorheen projecten, die vertrekken van concrete vragen of voorbeelden, zoeken leraren samen met jou naar wetenschappelijke antwoorden enerzijds én naar gerichte acties om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen anderzijds. Je oefent daarvoor alvast enkele vaardigheden in op school of zelfs buiten de schoolmuren, en voert de acties uit met ondersteuning van een leraar. In deze studierichting kan je met andere woorden proeven van het denken en leven als opvoeder, begeleider, hulp- of zorgverlener.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

In Maatschappij- en Welzijn ontdek je twee menswetenschappen, oefen je vaardigheden in en leer je acties ondernemen op het vlak van opvoeding, begeleiding, gezondheid en welzijn. Dat gebeurt met een geïntegreerde aanpak in het studierichtingsvak Maatschappij en Welzijn (MaWe).

 

 • Je werkt aan projecten die starten vanuit een concrete vraag over opvoeding, begeleiding, gezondheid of welzijn van een kind, een jongere of een volwassene.

 • Je onderzoekt theoretische, wetenschappelijke antwoorden vanuit input uit de gezondheidswetenschappen, psychologische en pedagogische wetenschappen, sociologie, anatomie en fysiologie. Je leert onder meer over de ontwikkeling van de mens op sociaal en lichamelijk vlak, over groepsdruk en stereotypen, maar ook over ergonomie, hygiëne, gezonde voeding, de waarneming en de werking van de spieren: kortom, alles over de mens vanuit een wetenschappelijke bril! 

 • Je oefent de nodige vaardigheden of basiscompetenties in om in te spelen op de gestelde vraag, zoals sterk communiceren, planmatig te werk gaan, rekening houden met diversiteit in een team en hoe je moet omgaan met conflicten.

 • Je voert op basis van je wetenschappelijke inzichten, ondersteunende, creatieve acties uit als resultaat van het onderzoek. Dat doe je in de klas als oefening of buiten de schoolmuren om kennis te maken met ‘werken met kinderen of volwassenen’.

LESSENTABEL

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

WAT NA JE STUDIE?

In de derde graad kan je deze studierichting verder volgen, maar dan maak je een keuze tussen de studierichting Opvoeding en begeleiding (dubbele finaliteit) of Gezondheidszorg (dubbele finaliteit).

Dankzij deze wetenschappelijk-praktische opleiding in de dubbele finaliteit, heb je na de derde graad verschillende keuzemogelijkheden. Een logisch vervolg is een professionele bacheloropleiding of een graduaatsopleiding binnen het domein van de studierichting, met name in het studiegebied van psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg en sociale gezondheidswetenschappen. Ook een kortdurende Se-n-Se-opleiding en aan de slag gaan in de sector behoort tot de opties.

Hieronder een greep uit opties na de derde graad:

Professionele bacheloropleidingen

 • Orthopedagogiek

 • Verpleegkunde

 • Sociaal Werk

 • Toegepaste psychologie

 • Voedings- en dieetkunde

 • Leraar secundair, lager- of kleuteronderwijs

 • Medische beeldvorming

 • Biomedische laboratoriumtechnologie

 • Ergotherapie

 • Vroedkunde

Graduaatsopleidingen

 • Verpleegkunde (HBO5)

 • Maatschappelijk werk

 • Orthopedagogie

 • Sociaal-cultureel werk

bottom of page