18.png

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (D/A)

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

Leerlingen Maatschappij en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

 

Ze kijken vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Ze gaan met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig en maken graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

  • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie

  • Sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s

  • Indirecte en directe (logistieke) zorg

  • Expressie

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

LESSENTABEL

WAT NA JE STUDIE?

Wil je na deze studierichting aan de slag op de arbeidsmarkt of wil je verder studeren? Een logisch vervolg ligt binnen het domein van de studierichting: een opleiding of job binnen de gezondheidszorg of opvoeding en begeleiding is de meest logische stap.

Hieronder een greep uit opties na de derde graad:

  • Gezondheidszorg

  • Pedagogie van het jonge kind

  • Onderwijs

  • Sociaal-agogisch werk

Smartschool.jpg
instagram-6-256.png
facebook-7-256.png

016 60 19 50

Kruineikestraat 5
3150 Tildonk