top of page
36.png

ZORG EN WELZIJN (A)
2e graad

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

De leerlingen Zorg en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

 

De leerlingen verdiepen zich in de ontwikkeling van de mens en leren de samenleving in al haar diversiteit kennen. Ze maken kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groeien ze in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. Ze zijn in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Ze zijn geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat. Ze voeren diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

  • Verwerven van kennis over gezondheid en welzijn

  • Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn

  • Indirecte en directe (logistieke) zorg verlenen

  • (Sociale) en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

WAT NA JE STUDIE?

LESSENTABEL

Deze studierichting bereidt je grondig voor op een job op de arbeidsmarkt. Een logisch vervolg ligt binnen het domein van de studierichting: een job in de zorgsector is de meest logische stap. Je kan aan de slag in kinderdagverblijven, in de buitenschoolse opvang, in een woon- en zorgcentrum, in de thuiszorg ...

bottom of page