38.png

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

LESSENTABEL

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

  • Filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie

  • Sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

WAT NA JE STUDIE?

Dankzij je verworven basiskennis heb je nog verschillende keuzemogelijkheden. Een logisch vervolg ligt binnen het domein van de studierichting: een opleiding binnen de natuurwetenschappen of sociale wetenschappen is de meest logische stap.

Hieronder een greep uit mogelijke opleidingen na de derde graad:

  • Gezondheidszorg

  • Sociale gezondheidswetenschappen

  • Psychologie en pedagogische wetenschappen
  • Leraar secundair onderwijs

  • Sociaal-agogisch werk

016 60 19 50

Kruineikestraat 5
3150 Tildonk