top of page
38.png

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (D)
2e graad

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met psychologie, sociologie en een inleiding in filosofie. Door de kennismaking met deze drie wetenschappen, ontwikkelen leerlingen in deze studierichting de kennis en de vaardigheden om wetenschappelijke, kritische antwoorden te bieden op vragen over mens en maatschappij.

IS DIT IETS VOOR MIJ?

Je kiest deze studierichting wanneer je geïnteresseerd bent in de samenleving, de mens en zijn gedrag. Wil jij meer weten over jouw puberteit of de midlifecrisis van je ouders? Of had je altijd al interesse in hoe reclame jouw zelfbeeld beïnvloedt? Of vraag je je af hoe kinderen die leven in armoede evenveel kansen kunnen krijgen als andere kinderen? Of boeit het je waarom jongeren graag dezelfde soort schoenen dragen? Of stel jij je wel eens de vraag of een leugentje om bestwil soms beter is dan de waarheid te vertellen?

Je kiest er in deze studierichting voor een antwoord te zoeken op deze en andere vragen over de mens. De leraren bestuderen samen met jou de wetenschappelijke kennis, zodat je zelf tot een wetenschappelijk antwoord op deze vragen kan komen. Je leert daardoor kritische vragen stellen over wie de mens (in relatie tot anderen) is en je wordt uitgedaagd om je blik over de mens en/in de samenleving te verruimen.

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

In Maatschappij- en Welzijnswetenschappen ontdek je de drie menswetenschappen:

 

 • Psychologische wetenschappen

Je onderzoekt de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van de mens van aan de conceptie over de baby tot de dood, je leert over mensen hun persoonlijkheid en hoe die gevormd wordt door je genen, je opvoeding en je eigen keuzes, je bestudeert hoe de mens zijn eigen leven vorm geeft in interactie met andere mensen. 

 • Sociologische wetenschappen

Je onderzoekt hoe mensen samenleven ondanks de verschillen tussen mensen, hoe ze een (jongeren-/sub-)cultuur vormen, maar ook hoe conflicten tussen mensen ontstaan. Je staat daarbij ook stil bij de invloed van media op ons denken en op de groep.

 • Filosofische wetenschappen

Je leert verwonderd nadenken over wat je als normaal beschouwt, om je ideeën te verruimen en te structureren. Je leert, op basis van filosofische kennis, nadenken over filosofische vragen zoals Waarin verschilt de mens van de (andere) dieren? Wanneer ben je normaal? Kan wetenschap een antwoord bieden op alle vragen van de mens? Maakt het goede doen gelukkig? Kan je iemand volledig kennen? Kunnen we samenleven zonder wetten? Kan iets waardevol zijn als het niet nuttig is? 

ANDERE STUDIERICHTINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

LESSENTABEL

WAT NA JE STUDIE?

In de derde graad kan je deze studierichting verder volgen onder de naam Welzijnswetenschappen (doorstroomfinaliteit).

Dankzij een wetenschappelijke opleiding psychologie, sociologie en filosofie, aangevuld met een goede kennis in de natuurwetenschappen, heb je na de derde graad verschillende keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Een logisch vervolg is een academische of professionele bacheloropleiding binnen het domein van de studierichting, met name in het studiegebied van psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg en sociale gezondheidswetenschappen.

Hieronder een greep uit mogelijke opleidingen na de derde graad:

Academische bacheloropleidingen

 • Pedagogische wetenschappen

 • Politieke wetenschappen en Sociologie

Professionele bacheloropleidingen

 • Orthopedagogiek

 • Verpleegkunde

 • Sociaal Werk

 • Toegepaste psychologie

 • Voedings- en dieetkunde

 • Leraar secundair, lager- of kleuteronderwijs

 • Medische beeldvorming

 • Biomedische laboratoriumtechnologie

 • Ergotherapie

 • Vroedkunde

bottom of page